top of page

Digitálna transformácia čaká aj výrobné podniky

Updated: Feb 7

V súčasnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete je digitalizácia kľúčovým faktorom k efektivite a inováciám. Napriek tomu je na Slovensku i v Českej republike stále mnoho výrobných závodov a fabrík, ktoré na svoju digitálnu transformáciu ešte len čakajú.


Preto sme sa v Data Tailors rozhodli aktívne podporovať digitalizáciu výrobného sektoru. V spolupráci s Tableau, lídrom v oblasti analýz a reportingu, poskytujeme riešenia, ktoré transformujú tradičný reporting výrobných procesov do inteligentných a efektívnych analýz.


Jedným z aktuálnych príkladov je aj naša analýza výroby u nášho klienta RMS . Situáciu vo výrobe, sme okrem práce za počítačom,

overili aj jej osobnou návštevou. Takéto stretnutie na "mieste činu"

nám poskytlo validné informácie pre náš projekt v Tableau. Výsledkom, ktorého bude štatistická interaktívna platforma na kontrolu kvality.Ďalšou výhodou použitia analýz pre výrobný sektor je zaistenie plánovania prediktívnej údržby strojov. Zjednodušene povedané je možné predvídať opotrebovanie jednotlivých dielov a účinne plánovať ich výmenu. Využiteľnosť a životnosť strojov sa teda automaticky zvyšuje.


Riešenia s Tableau pre výrobný sektor teda prinášajú:

  • presné sledovanie aktuálnej využiteľnosti strojov

  • prediktívnu údržbu - predĺženie životnosti strojov

  • zvýšenie produkcie a efektívne riadenie procesov

na základe dát


Tableau a svetoví lídri v oblasti výroby


Comments


bottom of page