top of page

VÝROBA

Při vytváření reportů vznikaly komplikace, protože QI Analyst neuměl extrahovat data v běžných formátech Excel nebo .csv a měl vlastní formát.

Oblast působnosti zákazníka: Společnost se zabývá průmyslovou výrobou žáruvzdorných materiálů. Je dodavatelem pro hutnický průmysl nejen na Slovensku.

Důvody pro změnu: Pro měření kvality vyráběných produktů společnost využívala statistický software QI Analyst. Zaměstnanci zadávali data o kvalitě výrobků do knih a následně data přenášeli do statistického systému. Při vytváření reportů vznikaly komplikace, protože QI Analyst neuměl extrahovat data v běžných formátech Excel nebo .csv a měl vlastní formát. Kromě toho používaný software již nedostačoval kapacitně a rozhodli se migrovat na novou platformu. Sbíraná data se skládají ze tří částí: vstupní kontrola – provoz – výstupní kontrola, které dále reportují svým odběratelům.

Návrh řešení a jeho realizace: V první fázi projektu jsme řešili migraci dat z QI Analyst do Tableau Prep. Na migraci jsme používali software, který dokázal exportovat údaje do .csv souborů. Tato fáze trvala dva měsíce. Ve druhé fázi jsme změnili proces přenosu dat a dohodli se se zákazníkem, že data z výroby se budou přenášet do souboru Excel Online na Share Pointu, aby byla data vždy relevantní a mohla se využívat k vytváření interaktivních dashboardů v Tableau.

Současnost a praktické využití našeho řešení: Díky přechodu zákazníkova existujícího statistického systému do Tableau získal zefektivnění výrobního procesu, zkrácení časových zastávek ve výrobě a optimalizaci nákladů, čím ušetřil značné finanční prostředky.

FMCG
bottom of page