top of page

FMCG

Na základě vyhodnocení dat se vytvářely promoční a marketingové kampaně.

Oblast působnosti zákazníka: Německý online obchod s potravinami a drogerií.

Důvody pro změnu: Společnost viděla potřebu lépe poznat své zákazníky s cílem posílit prodej a maximalizovat obrat. Byla nutná segmentace zákazníků na základě jejich obchodního chování. Cílem bylo optimalizovat nákupní košík zákazníka a doporučovat mu související produkty. Výstupy byly použity i pro cílení marketingových kampaní.

Návrh řešení a jeho realizace: Pracovali jsme s daty z obchodů v Berlíně a Mnichově. Porovnávali jsme nákupní chování, segmentovali jsme zákazníky do skupin podle vyhodnocených kritérií. Ze získaných dat jsme určili, které produkty se nakupují současně, a optimalizoval se "nákupní košík" zákazníka. Pro každou nově vytvořenou skupinu jsme vytvořili kombinace produktů, které se následně nabízely zákazníkovi. Na základě vyhodnocení dat se vytvářely promoční a marketingové kampaně. Jejich úspěšnost založená na našich doporučeních splnila základní cíl zákazníka, kterým bylo zvýšení marže na prodávaných produktech.

Současnost a praktické využití našeho řešení: Sestavili jsme systém doporučení. Na jeho základě zákazník získal přehledné informace o tom, který produkt navrhnout a dát do slevy v správný čas, aby motivoval zákazníky k zvýšenému nákupu. Potravinám se podařilo zvýšit obraty a cíleně prodávat produkty.

FMCG
bottom of page