top of page

VEŘEJNÝ SEKTOR

Reporty zpracovávalo několik zaměstnanců, což bylo náročné z hlediska času, lidských zdrojů a chybovosti.

Oblast působnosti zákazníka: Zákazník se zabývá komerčním kapitálovým financováním a podporou veřejných a soukromých investic. Každý měsíc sbírá data o finančních ukazatelích od finančních institucí.

Důvod k změně: Každý měsíc musí zpracovávat desítky tabulek Excel, z nichž každá obsahuje minimálně 50 sloupců. Měsíčně porovnávají data, která obdrží od bank na základě určitých kritérií. Tyto reporty zpracovávalo několik zaměstnanců, což bylo náročné z hlediska času, lidských zdrojů a chybovosti. Žádali řešení, které usnadní jejich práci a zajistí přesnější kontrolu nad daty s hodnotnými výstupy, které budou moci dále reportovat. Pro potřeby reportingu potřebovali nástroj na vizualizaci dat, který dosud nepoužívali.

Návrh řešení a jeho realizace: Díky využití Tableau Prep, který je součástí licence Tableau Creator, se nám podařilo třídit a konsolidovat data z různých zdrojů. Převodem, vyčištěním a migrací dat do Tableau jsme umožnili reportování a detailní přehled o evidovaných údajích.

Současnost a praktické využití našeho řešení: Zákazník získal přehlednější interaktivní systém reportů a dashboardů. Dnes už může snadno vyhodnotit data o jednotlivých bankách, zda splňují kritéria půjčky nebo ne. Reporty se generují automaticky, rychle a vždy s relevantními daty. Čas, který tým věnoval zpracování a úpravě dat, se může nyní věnovat jiným úkolům.

FMCG
bottom of page