top of page

VĚDA

Při konsolidaci dat a jejich přenosu ve formátu .csv do CRM docházelo k chybovosti a údaje se občas přepisovaly nebo unikaly.


Oblast působnosti zákazníka: Společnost se zabývá vývojem a výrobou modelů lidských tkání in vitro. Zúčastňuje se inovací a rozvoje technologií, které pomáhají urychlit vědecký výzkum, snižují náklady na testování a eliminují potřebu testování chemických látek na zvířatech.

Důvody pro změnu: Náš zákazník působí na mezinárodních trzích a pravidelně reportuje výsledky do centrály v zahraničí. Jako CRM systém společnost používá platformu Salesforce. Účetním systémem je KROSS. Při konsolidaci dat a jejich přenosu ve formátu .csv do CRM docházelo k chybovosti a údaje se občas přepisovaly nebo unikaly. Odhalování chyb následně zabíralo mnoho času a často bylo nutné nalezené chyby přepisovat ručně, což vedlo k dalším možným odchylkám.

Návrh řešení a jeho realizace: Společnost nás oslovila, zda bychom jim s propojením a přenosem dat dokázali pomoci, aby se předešlo chybovosti, ztrátám nebo duplikacím dat. Řešení jsme našli v zavedení platformy TABLEAU. Pomocí implementace Tableau Prep se nám podařilo propojit 2 systémy - Salesforce a Kross. Vytvořili jsme z nich jednotný datový model pro kvalitní reportování a analýzu prodejů. Pomocí správy dat se data stahují automaticky přímo z účetního systému. Pro zákazníka tak vznikl jediný a pravdivý zdroj dat, který dnes využívá pro reportování. Přenos dat se nyní uskutečňuje automaticky na denní bázi. Po implementaci a vytvoření potřebné analýzy a automatizace jsme zákazníka zaškolili pomocí workshopů a dnes si zákazník dokáže vytvářet reporty samostatně.

FMCG
bottom of page