top of page

Tableau Basics

  • Tableau PulseCon - Binárium

Tableau Basics and more

SK Workshop je určený pre všetkých, ktorí sa v praxi ešte nestretli s Tableau a radi by si ho vyskúšali. Je vhodný aj pre tých, ktorí s ním už majú skúsenosti a chcú svoje znalosti prehĺbiť alebo sa dozvedieť viac o využívaní umelej inteligencie v Tableau Pulse. Neváhajte sa prihlásiť. Naše analytičky - Nicole, Patrícii a Zuzana, vám budú počas podujatia Tableau PulseCon plne k dispozícii. Stačí si rezervovať miesto v jednom z voľných termínov, ktoré nájdete nižšie. CZ Workshop je určený pro všechny, kteří se dosud v praxi nesetkali s Tableau a rádi by si ho vyzkoušeli. Je vhodný i pro ty, kteří s ním již mají zkušenosti a chtějí své znalosti prohloubit nebo se dozvědět více o využití umělé inteligence v Tableau Pulse. Nebojte se přihlásit. Naše analytičky - Nicole, Patrícia a Zuzana, vám budou během události Tableau PulseCon plně k dispozici. Stačí si rezervovat místo v jednom z volných termínů, které naleznete níže. EN The workshop is intended for everyone who hasn't yet encountered Tableau in practice and would like to try it out. It's also suitable for those who already have experience with it and want to deepen their knowledge or learn more about using artificial intelligence in Tableau Pulse. Don't hesitate to sign up. Our analysts - Nicole, Patricia, and Zuzana - will be fully available to you during the Tableau PulseCon event. Just reserve your spot in one of the available time slots below.


bottom of page