top of page
Tableau certified.png

Poskytujeme experty a certifikované odborníky

tzv. Tableau Associates.

CEO a Solution Architekt Filip Pokorný je se svým týmem připraven vás provést implementací datové infrastruktury a architektury.

Neváhejte nás kontaktovat na adrese info(at)datatailors.sk abychom mohli  diskutovat o nejlepším Tableau řešení pro vás.

Dostupné licence Tableau (online nebo on-premise):

Creator, Explorer, Viewer a Server

s dodatečnými službami jako je Data-Prep (příprava dat) a Conductor.

Proč Tableau?

oranžovy.png
križik modry.png
tmava modra.png
červená.png

Tableau je předním nástrojem pro vizualizaci dat, který pomáhá organizacím činit lépe informovaná rozhodnutí a maximalizovat potenciál svých dat. Umožňuje uživatelům šetřit čas tím, že automaticky získává veškerá potřebná data jediným kliknutím. Spolu s nejnovějšími technologiemi, včetně generativní umělé inteligence, je jedinou technologií na trhu, která poskytuje pokročilé funkce pro lepší uchopení a porozumění dat.

žltá.png
bledá modrá.png
oranžovy.png

vizualizace dát

je schopnost Tableau zobrazovat data vizuálně. Umožňuje rychlejší zpracování informací, protože je mnohem snazší porozumět grafům a diagramům než surovým datům a tabulkám. Díky tomu mohou ředitelé a vrcholoví manažeři využívat sílu analýzy dat pro lepší rozhodování v krátkém časovém horizontu.

bledá modrá.png
žltá.png

interaktivní vizualizace

križik modry.png

umožňují uživatelům zkoumat a analyzovat data pomocí nastavitelných, responzivních dashboardů. To uživatelům umožňuje provádět detailní analýzu dat a nacházet nové poznatky, které by jinak zůstaly skryté. V důsledku toho mohou ředitelé a vrcholoví manažeři činit rozhodnutí na základě všech dostupných, aktuálních dat.

tmava modra.png
oranžovy.png

big data

Tableau zvládá velké soubory dat a snadno zpracovává miliony řádků dat (desítky GB dat). Ve srovnání s jinými běžnými nástroji pro BI může být až desetkrát rychlejší při zpracování a zobrazování velkých dat, což je zvláště užitečné pro zákazníky, kteří chtějí rychle získat přehled o svých globálních datech (30 hodin vs. 30 minut).

križik modry.png

geodata

Tableau, jako jeden z mála nástrojů pro BI na trhu, umožňuje vytváření vizualizací geografických dat. Díky okamžitému geokódování může Tableau používat lokalizační data k vytváření interaktivních map, doplněných o vestavěné soubory demografických dat, jako je populace, název regionu, příjem atd.

žltá.png
oranžovy.png

Tableau AI

Jeden z největších rozdílů ve srovnání s ostatními platformami je Tableau Pulse. Pulse poskytuje každému zaměstnanci inteligentní, personalizované a kontextuální zobrazení dodávané v průběhu jejich práce. Pomáhá všem ve vaší organizaci integrovat data do svých každodenních úkolů, aby mohli dělat lepší a rychlejší rozhodnutí. Tableau Pulse je přepracovaný zážitek s daty, který činí data přístupnějšími pro každého, bez ohledu na jejich odbornost s nástroji pro vizualizaci dat.

vlastní analýza 

červená.png
križik modry.png

Komplexní 'samoobslužná' analýza pro podnikové uživatele: V samoobslužném prostředí pro BI mohou zákazníci vytvářet a přistupovat ke konkrétním zprávám a BI analýzám sami - bez zásahu IT. Cílem je umožnit ne-technickým uživatelům pracovat s daty a získávat poznatky samostatně, čímž se snižuje závislost na odbornících na data a zrychlují se rozhodovací procesy.

žltá.png
IMG_7417_1_edited.jpg
bottom of page