top of page

VÝROBA

Pri vytváraní reportov vznikali komplikácie , kedže QI Analyst nevedel extrahovať dáta v pohode Excel alebo .csv a mal na to svoj vlastný formát.


Oblasť pôsobnosti zákazníka: Spoločnosť sa zaoberá priemyselnou výrobou žiaruvzdorných materiálov. Je dodávateľom pre hutnícky priemysel nielen na Slovensku.

Dôvody na zmenu: Na meranie kvality vyrábaných produktov spoločnosť využívala štatistický software QI Analyst. Zamestnanci zadávali dáta o kvalite výrobkov do kníh a následne dáta prenášali do štatistického systému. Pri vytváraní reportov vznikali komplikácie , kedže QI Analyst nevedel extrahovať dáta v pohode Excel alebo .csv a mal na to svoj vlastný formát.  Okrem toho využívaný software im kapacitne už nepostačoval a rozhodli sa migrovať na novú platformu.  Zbierané dáta pozostávajú z troch častí: vstupná kontrola – prevádzka – výstupná kontrola, ktoré ďalej reportujú svojim odberateľom. 

Návrh riešenia a jeho realizácia:  V 1. fáze projektu sme riešili migráciu dát z QI Analyst do Tableau Prep. Na migráciu sme používali software , ktorý vedel exportovať údaje do .csv súborov. Táto fáza trvala dva mesiace. V 2. fáze sme zmenili proces prenosu dáta a dohodli sa so zákazníkom, že dáta z výroby sa budú prenášať do Excel Online súboru na Share Point, aby boli dáta vždy relevantné a mohli sa využívať na vytvorenie interaktívnych dashboardov v Tableau. 

Súčasnosť a praktické využitie nášho riešenia: Vďaka preklopeniu zákazníkovho existujúceho štatistického systému do Tableau, zákazník získal zefektívnenie výrobného procesu, skrátenie časových prestojov vo výrobe a optimalizáciu nákladov, čím ušetril značné finančné prostriedky.


FMCG
bottom of page