top of page

naše služby

MODERNÁ ANALYTIKA

&

AI AUTOMATIZÁCIA

Naštartujte každodenné rozhodovanie na základe dát a odlíšte sa od konkurencie prostredníctvom najnovších inovácií.

Inovácie a budúca pripravenosť

 

Tableau a dalšie nástroje BI:

Využite popredné nástroje business intelligence na posilnenie vizualizácie dát a rozhodovania.

Inovačné laboratóriá: Podporujte experimenty a inovácie 

Pokročilá analytika a AI:

Embedovaná/Integrovaná analytika: Integrujte dátové vizualizácie priamo do firemných aplikácií.

Machine Learning a AI: Nasadzujte pokročilé analytické nástroje na poskytovanie prediktívnych náhľadova automatizáciu rozhodovacích procesov.

INFRAŠTRUKTÚRA

&
ARCHITEKTÚRA

Zoptimalizujte výkon, efektivitu a náklady vašej dátovej platformy

Infraštruktúrne riešenia

Nasadenie na mieste, v cloude a hybridné:

 

Ponúka flexibilné možnosti nasadenia, ktoré vyhovujú rôznym technologickým a regulačným potrebám.

Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov:

 

Zaistite vysoké štandardy bezpečnosti a dodržiavania priemyselných predpisov.

Architektúra dát a integrácia systémov

Komplexná architektúra riešenia dát: Návrhy optimalizovanej architektúry dátového riešenia, ktoré sa bezproblémovo integrujú s klientskymi systémami.

Integrácia systémov: Umožňuje integráciu rôznych zdrojov dát a aplikácií za účelom vytvorenia zjednoteného dátového ekosystému.

TECHNICKÁ

&

ANALYTICKÁ PODPORA

Vám dodajú istotu, že sa môžete spoľahnúť na dátové riešenie od Tableau za každej situácie.

Expertná technická podpora:

 

Poskytujeme špecializovanú podporu pre všetky technologické aspekty vášho dátového riešenia. Priebežné monitorovanie a optimalizácia výkonu a nákladov.

Analytické konzultácie a rozvoj:

 

Ponúkame odborné poradenstvo v oblasti využívania dát a analytikov na zlepšenie obchodných operácií. V reálnom čase analyzujeme špecifické výzvy vašej organizácie a pomáhame vašim dátovým tímom dosiahnuť požadované výsledky.

KOMPLETNÁ DÁTOVÁ STAROSTLIVOSŤ

Majte úplnú kontrolu nad svojimi údajmi tak, aby ste ich mohli s dôverou a istotou zdieľať v celej vašej spoločnosti. Spoločne s vami nastavíme prístup k jednotnej pravde o dátach.

Správa, riziká a dodržiavanie predpisov:

Správa dát (Governance): Definujte a implementujte rámce správy dát, ktoré zaisťujú kvalitu a konzistenciu dát.

Sledovanie auditov a dodržiavanie predpisov:

Monitorujte a spravujte dodržiavanie relevantných štandardov ochrany dát.

bottom of page