top of page

LEKÁRNE

Cielením na konkrétne skupiny zákazníkov, sa podarilo zvýšiť veľkosť priemernej objednávky.

Oblasť pôsobnosti zákazníka:  sieť lekární aktívna v strednej a východnej Európe

 

Dôvody na zmenu: Lekáreň si viedla údaje o zákazníkoch,  ale nemala ich segmentované do skupín. To spôsobovalo, že nevyužívala svoj potenciál predaja naplno. Cieľom spoločnosti  bolo zvýšiť svoje celkové zisky a obraty z predaja.

 

Návrh riešenia a jeho realizácia: Poskytnuté transakčné dáta o nákupoch v e-shopoch a kamenných prevádzkach sme využili na vytvorenie pokročilej hĺbkovej analýzy. Jej pomocou sa nám podarilo roztriediť zákazníkov do 12 segmentov pre potreby marketingových kampaní a optimalizáciu spotrebiteľského košíka. Spracovávali sa dáta zo slovenskej a rumunskej pobočky. 

 

Súčasnosť a praktické využitie nášho riešenia: Spoločnosť získala prehľad o zákazníkoch a tým sa jej podarilo zefektívniť predaj. Cielením na konkrétne skupiny zákazníkov, sa podarilo zvýšiť veľkosť priemernej objednávky.

Current Use and Practical Application of Our Solution: The company gained a better understanding of its customers, which enabled it to make sales more effective. By targeting specific customer groups, it managed to increase the size of the average order


FMCG
bottom of page