top of page

VEREJNÝ SEKTOR

Reporty spracovávalo niekoľko zamestnancov, čo bolo náročné z pohľadu času, ľudských zrojov a chybovosti.


Oblasť pôsobnosti zákazníka: Zákazník sa zaoberá komerčným kapitálovým financovaním a podporou verejných a súkromných investícií. Každý mesiac zbiera dáta o finančných ukazovateľoch od finančných inštitúcií.

 

Dôvod na zmenu: Každý mesiac musia spracovávať desiatky Excel tabuliek, v každej z nich sa nachádza min. 50 stĺpcov. Mesačne porovnávajú dáta, ktoré  obdržia od bánk na základe určitých kritérií. Tieto reporty spracovávalo niekoľko zamestnancov, čo bolo náročné z pohľadu času, ľudských zrojov a chybovosti. Žiadali riešenie, ktoré uľahčí ich prácu a zabezpečí precíznejšiu kontrolu nad dátami s hodnotnými výstupmi, ktoré budú môcť ďalej reportovať. Pre potreby reportingu potrebovali nástroj na vizualizáciu dát, ktorý doteraz nepoužívali.

 

Návrh riešenia a jeho realizácia: Vďaka využitiu Tableau Prep, ktorý je súčasťou Tableau Creator licencie sa nám podarilo roztriediť a konsolidovať dáta z rôznych zdrojov. Preklopením, vyčistením a migráciou dát do Tableau sme umožnili reporting a detailný prehľad o evidovaných údajoch.

 

Súčasnosť a praktické využitie nášho riešenia:  Zákazník získal prehľadnejší interaktívny systém reportov a dashboardov. Dnes už vie ľahko vyhodnotiť dáta o jednotlivých bankách, či spĺňajú kritéria pôžičky alebo nie. Reporty sa generujú automaticky, rýchlo a vždy s relevantnými dátami. Čas, ktorý tím venoval spracovávaniu a úprave dát sa môže teraz venovať iným úlohám.

FMCG
bottom of page