top of page
Tableau certified.png

Poskytujeme expertov a certifikovaných odborníkov

tzv. Tableau Associates.

Filip Pokorný - CEO a Solution architekt je pripravený vám so svojím tímom  pomôcť.  Prevedieme vás infraštruktúrnou zmenou s novým nastavením architektúry pri implementácii Tableau prostredia a adopcii samoobslužnej analytiky.

Neváhajte nás kontaktovať na info(at)datatailors.sk

Radi vám naimplementujeme prostredie Tableau vhodné pre vašu firmu a jej potreby.

Dostupné Tableau licencie (online aj on-premise):

Creator, Explorer, Viewer and Server 

s doplňujúcimi produktmi ako Data-Prep  a Conductor.

Ak máte záujem o Taleau Starter Pack, neváhajte nás kontaktovať.

Prečo si vybrať Tableau?

oranžovy.png
križik modry.png
tmava modra.png
červená.png

Tableau je nástroj na vizualizáciu údajov, ktorý pomáha organizáciám maximalizovať potenciál ich dát a lepšie informovať pri rozhodovaní. To umožňuje používateľom šetriť čas a kliknutím tlačidla automaticky získavať všetky potrebné dáta. Spolu s najnovšími technológiami vrátane generatívnej AI poskytuje ako jediná technológia na trhu pokročilé funkcie pre lepšie pochopenie a uchopenie dát. 

žltá.png
bledá modrá.png
oranžovy.png

vizualizácia dát

je schopnosť Tableau zobraziť dátové pohľady vizuálne. Umožňuje rýchlejšie spracovávať informácie - je oveľa jednoduchšie pochopiť grafy a tabuľky ako nespracované údaje a tabuľky. Výsledkom je, že Board a CxOs môžu využiť silu analýzy údajov na lepšie rozhodnutia v krátkom čase. 

bledá modrá.png
žltá.png

interaktívne vizuálizácie

križik modry.png

umožňujú používateľom skúmať a analyzovať údaje priamo prostredníctvom prispôsobiteľných, responzívnych reportov. To umožňuje používateľom hĺbkovú analýzu údajov    a odhaľovanie nových poznatkov, ktoré by inak zostali neodhalené. Výsledkom je, že CxOs sa môže rozhodovať na základe všetkých dostupných                    a aktuálnych údajov. 

tmava modra.png
oranžovy.png

big data

Tableau dokáže spracovať veľké dátové súbory a ľahko spracovávať milióny riadkov údajov (desiatky GB dát). Oproti iným, bežným BI toolom pritom dokáže byť aj 10-násobne rýchlejšie pri spracovaní a zobrazovaní veľkých dát, čo pomôže hlavne zákazníkom, ktorí chcú mať v krátkej dobe prehľad o ich globálnych dátach (30 hodín vs 30 min). 

križik modry.png

geodata

Tableau ako jeden z mála BI nástrojov na trhu umožňuje vytvárať vizualizácie geodát. Prostredníctvom okamžitého geokódovania dokáže Tableau použiť údaje o polohe na vytvorenie interaktívnych máp, doplnených             o vstavané súbory demografických údajov, ako je populácia, názov regiónu, príjem atď. 

žltá.png
oranžovy.png

Tableau AI

Jeden z najvýraznejších rozdielov oproti iným prostrediam predstavuje Tableau Pulse. Pulse dodáva každému zamestnancovi inteligentné, personalizované           a kontextové pohľady poskytované v priebehu ich práce. Pomáha každému vo Vašej organizácii integrovať údaje do ich každodenných úloh, aby sa mohli lepšie a rýchlejšie rozhodovať. Tableau Pulse  umožňuje prístup k dátam každému, bez ohľadu na jeho skúsenosti s nástrojmi na vizualizáciu dát.

nezávislá analytika

červená.png
križik modry.png

Plnohodnotná 'Self-Service' Analytika pre business užívateľov. V samoobslužnom BI prostredí môžu zákazníci vytvárať a pristupovať             k špecifickým BI reportom a analýzam sami – bez zásahu IT. Cieľom je umožniť netechnickým používateľom pracovať s údajmi a získavať prehľady nezávisle, čím sa znižuje závislosť      na dátových profesionáloch a urýchľujú sa rozhodovacie procesy.

žltá.png
IMG_7417_1_edited.jpg
bottom of page