top of page

FMCG

Zo získaných dát sa určilo, ktoré produkty sa nakupujú súčasne a optimalizoval sa „nákupný košík“ zákazníka.

Oblasť pôsobnosti zákazníka: nemecký online obchod s potravinami a drogériou. 

Dôvody na zmenu:   Spoločnosť videla potrebu lepšie spoznať svojich zákazníkov, za účelom posilnenia predaja a maximalizácie obratu.   Bola nutná segmentácia zákazníkov na základne ich obchodného správania. Jej cieľom bolo optimalizovať nákupný košík zákazníka a odporúčať mu súvisiace produkty. Výstupy by boli použité aj na cielenie marketingových kampaní. 

Návrh riešenia a jeho realizácia:   Pracovali sme s dátami z obchodov v Berlíne a Mníchove. Porovnávali sme nákupné správanie, segmentovali sme zákazníkov do skupín podľa vyhodnotených kritérií. Zo získaných dát sa určilo, ktoré produkty sa nakupujú súčasne a optimalizoval sa „nákupný košík“ zákazníka. Pre každú  novo vytvorenú skupinu sme vytvorili kombinácie produktov, ktoré sa následne ponúkali zákazníkovi. Na základe vyhodnotení dát sa vytvárali promá a marketingové kampane.  Ich úspešnosť založená na našich odporúčania, splnila základný cieľ zákazníka, ktorým bolo zvýšenie marže na predávaných produktoch. 

 

Súčasnosť a praktické využitie nášho riešenia: Zostavili sme systém odporúčaní. Na jeho základe zákazník získal prehľadné informácie, ktorý produkt navrhnúť a dať do zľavy v správny čas, tak aby motivoval zákazníkov k zvýšenému nákupu. Potravinám sa podarilo zvýšiť obraty a cieľene predávať produkty.

FMCG
bottom of page