top of page

REALITY

Cieľom spoločnosti bolo vytvoriť na platforme interaktívne mapy, ktoré by boli napojené na aktuálne dáta a ukazovali voľné ubytovacie zariadenia.

Oblasť pôsobnosti zákazníka:  poradenská spoločnosť v oblasti medzinárodného študentského sektoru a bývania. Poskytujú prieskum trhu viac ako 100 vládam, inštitúciám, investorom a rôznym spoločnostiam po celom svete.

Dôvody na zmenu: Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom informácie o voľných kapacitách ubytovacích zariadení pre študentov a učiteľom. Pre svojich zákazníkov majú vytvorenú vlastnú platformu kde poskytujú potrebné informácie a reporty.  Cieľom spoločnosti bolo vytvoriť na platforme interaktívne mapy, ktoré by boli napojené na aktuálne dáta a ukazovali voľné ubytovacie zariadenia.

Návrh riešenia a jeho realizácia: Riešenie problému sme našli v platforme v Tableau , ktorá umožňuje využívať geografické údaje a automaticky  transformuje informácie o polohe do bohatých interaktívnych máp so 16 úrovňami priblíženia. Po implementácií sme im poskytli školenia a dnes si už vedia tvoriť reporty a analytiku na jednotlivé prípady a metriky podľa potreby sami.

Súčasnosť a praktické využitie nášho riešenia: Zákazník si vie generovať reporty s interaktívnou mapou, kde po prejdení myšou po mape vidí požadované údaje geograficky delené podĺa zadaných požiadaviek.

FMCG
bottom of page