top of page

VEDA

Počas konsolidácie údajov a ich prenose v .csv formáte do CRM prichádzalo k chybovosti a údaje sa občas prepisovali či unikali.


Oblasť pôsobnosti zákazníka: spoločnosť sa zaoberá vývojom a výrobou modelov ľudských tkanív in vitro. Zapája sa do inovácií a rozvoja technológií, ktoré pomáhajú urýchliť vedecký výskum, znižujú náklady na testovanie a eliminujú potrebu testovania chemických látok na zvieratách.

Dôvody na zmenu: náš zákazník pôsobí na medzinárodných trhoch a výsledky pravidelne reportuje do centrály v zahraničí.. Ako CRM systém spoločnosť používa platformu Salesforce. Účtovným systémom je KROSS. Počas konsolidácie údajov a ich prenose v .csv formáte do CRM prichádzalo k chybovosti a údaje sa občas prepisovali či unikali.  Dohľadávanie chybovosti následne zaberalo množstvo času, a častokrát sa museli nájdené chyby prepisovať ručne, čo viedlo k ďalším možným odchýlkam.

 

Návrh riešenia a jeho realizácia: Spoločnosť nás oslovila, či by sme im s prepojením a prenosom dát vedeli pomôcť, aby sa zabránilo chybovosti, stratám či duplikácii dát. Riešenie sme našli v zavedení platformy TABLEAU. Pomocou implementácie Tableau Prep sa nám podarilo prepojiť 2 systémy - Salesforce a Kross. Vytvorili sme z nich jednotný dátový model pre kvalitný reporting a sales analytiku. Pomocou DATA MANAGEMENTU sa dáta sťahujú automaticky priamo z účtovného systému. Pre zákazníka tak vznikol jediný a pravdivý zdroj dát, ktorý dnes využíva pre reporting.  Prenos dát sa teraz uskutočňuje automatický na každodennej báze. Po implementácii a vytvorení potrebnej analytiky a automatizácii, sme zaškolili zákazníka pomocou workshopov a dnes si zákazník vie vytvárať reporty samostatne. 

 

Súčasnosť a praktické využitie nášho riešenia: Spoločnosť touto implementáciou získala kvalitný, prehľadný a detailný reporting. Zaznamenali výraznú úsporu času pri hľadaní nezrovnalostí, rýchle vytváranie reportov. Tedy majú pravidelnú analýzu predajov a jednoduchší forecasting.  Po priaznivej skúsenosti sa spoločnosť rozhodla, že bude v digitalizácii pokračovať a budeme TABLEAU zavádzať aj na správu skladových zásob.


FMCG
bottom of page